رودست

نمیدونم چرا اینجوری رفتی
تو حتی یه خداحافظ نگفتی
نمیدونم شاید میخواستی اینجور
تو حتی از چشای من نیفتی

نمیدونم شاید تقدیرم این بود
که اینجوری به چشمات دل ببندم
تو ساده از نگاهم رد بشی و
من ان جوری به تقدیرم بخندم

نمی دونم شاید تقدیرم این بود
که حالم با نبود تو عوض شه
که شب چشمامو با گریه ببندم
که گریه واسه من نوعی مرض شه

کدوم نفرین تو پشت سرم بود
که اینجوری دعامو بی اثر کرد
که اینجوری تورو از من گرفت و
منو اینجوری از تو بی خبر کرد

تو رفتی به همونجایی که جات بود
من اما توی این بن بست مردم
یه ذره باورش سخته بفهمم
که حتی از تو هم رودست خوردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7993کپی شد!
606
۷