باور

بـاورش سختــه عـزیزم تــو مـنــو بـردی ز یـادتـــــ
مــنـــ همـینجـا پیش قـولاتـــ واستــادم چشـم انتـظارتـــ
بـاورش سختــه گـلِ مـن دستـــِ تو تو دستــــ اونـــه
نــه قبـول نمیکـنــم کــه گـلِ مـن نـامهـربـونــه
بـاورم نمیشـه الان خـنـــده هـاتـــ تو گـوشِ اونـــه
اونــی کــه واسم نفس بــود حـالا هم آغـوشِ اونـــه
بگــو یــه خـوابـه کـه نیستــی بگــو کـابـوســـه عـزیزم
بگــو کــه میـای بـه خـونــه بگــو برمیگــردی پـیشــــم
بـاورم نمیشـه نیستــی شـایــد چـنــد صــد روزه رفتـــــی
بـاورش بـرام چـه سختـــه تـدیگــه تا همـیشــه نیستــــی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79894کپی شد!
675
۲۲