سلام

سلام من به عطر یاس
سلام به هرچی عاشقه
سلام به شهر و شب و شعر
سلام به این ستاره ها
سلام به تو سلام به این ترانه ها
سلام به اشک و ناله ها
درود من بر همه باد……

از این نویسنده بیشتر بخوانید: