تو حالو هواتم

تودله من نـشـستـی
دیــگـه دلـــم بـهاره
مـگـه دلــم بـجـزتـو
آخـه دیگه کیو داره

دیـونـه ی نـگاتـم
کشتـه ی صداتم
لبـخنده قـشنگت
تـو حـالـو هـواتـم

باهام میخندی میـگی
بـا تـو شـادمــو راحـت
میگم عُمرمی عشقم
داری عـشقو صـداقت

میریم هرجا که خواستی
مـیگـیـمو هـی مـیـخندیم
تـمــومــه غـُصــه هــارو
دراشــونــو مـیبــنـدیــم

دیـوونــه ی نـگـاتــم
کــشـتـه ی صـداتم
لـبـخـنــده قـشنگت
تـــو حـالــو هــواتـم

با این حسی که داریم
پره عشقه نگامون
تولدی دوبارس
زیر و اوجه صدامون

خوشبختی یه دریاست
منو تو توی کِشتی
تـو بـا نـگـاه زیبات
هـمـونـجا مـنـو کُشتی

دیـوونــه ی نـگـاتــم
کــشـتـه ی صـداتم
لـبـخـنــده قـشنگت
تـــو حـالــو هــواتـم

https://www.academytaraneh.com/79539کپی شد!
766
۱۰