ببخش نشد . . .

به دل نگیر اگه دارم میرم و ترکت میکنم
ببخش اگه بریدم و نشدکه درکت بکنم

به دل نگیر که بعد از این خاطره هامون میمونه
یا از همه خاطره ها فقط خدامون میدونه

ببخش نشد بمونمو عشقمو ثابت بکنم
تموم تار و پودمو یک جا به نامت بکنم

رفتمو رفتنم فقط به خاطر تو بود و بس
گریه نکن نگو نرو که گریه هات بی فایدس

ببخش نشد به خاطرت به آب و اتیش بزنم
تقدیرمون بوده یه روز برم ازت دل بکنم

رفتم ولی نفهمیدی موندن فقط سهم تو بود
غصه نخور که روزگار ما رو یه عمر ازهم ربود

https://www.academytaraneh.com/79506کپی شد!
889
۴۰