ببخش نشد . . .

به دل نگیر اگه دارم میرم و ترکت میکنم
ببخش اگه بریدم و نشدکه درکت بکنم

به دل نگیر که بعد از این خاطره هامون میمونه
یا از همه خاطره ها فقط خدامون میدونه

ببخش نشد بمونمو عشقمو ثابت بکنم
تموم تار و پودمو یک جا به نامت بکنم

رفتمو رفتنم فقط به خاطر تو بود و بس
گریه نکن نگو نرو که گریه هات بی فایدس

ببخش نشد به خاطرت به آب و اتیش بزنم
تقدیرمون بوده یه روز برم ازت دل بکنم

رفتم ولی نفهمیدی موندن فقط سهم تو بود
غصه نخور که روزگار ما رو یه عمر ازهم ربود

از این نویسنده بیشتر بخوانید: