چرا…

تقدیم به تمامی جوونا

چرا یک جوون
باید به جایی رسد
که جنگیدن با خودش
بشه کار هر شب او

چرا یک جوون
باید به جایی رسد
که تنها رفیقش
بشه حس تنهایی شب

چرا ، چرا …

https://www.academytaraneh.com/79171کپی شد!
942
۲۶