تو بی رحمی

یه امشب راه اشکامو / به چشمای تو می سپارم
تو تا دل می بُری از من/ میرم اشکامو بردارم
میرم تا پای رفتن هست / از اشکام دورتر میشم
توی بازی تقدیرم / فقط بازنده و کیشم
تو تا با خاطرات تلخ / دوباره جمله می سازی
توی انشای بی َرِحمِت / منو هر لحظه می بازی
منو دست خودت بسپار / رها شم توی عمق غم
هوا سنگینه از وقتی / شکستم پیش تو کم کم
شاید رد شن از آغوشم / شبای تلخ انتظار
می مونم چشم به راه دل / منو دست خودت بسپار
تو دنیای میون ما / همش تردید ِ احساسه
چرا باور نمی کردی / که قلبم تورو می شناسه
همیشه غرق ِ رویام / تنم جاری عشقت شد
که با تلخیت می سازه / که مردن سرمشقت شد
همش ترسم از اون روز ِ / اسیر دست تقدیر شم
یه روز وابسته ی تو شم / از رفتنت دلگیر شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78928کپی شد!
862
۷