شکل مردی…

باید کم بشم , خرد شم , بشکنم
شاید تو دلت واسه من آب شه
باید با تو شب سخت درگیر شم
شاید ذره ای چشم من خواب شه
باید واسه تو از خودم بگذرم
که شاید رد نشی نگذری از من
چقد میگی ؛ خودم بهتر میدونم
تو خوبی خیلیم بهتری از من
چطوری سهم من میشی . چطوری؟
تو که از من یه دنیا دوره دوری
چجور میشه که سهم یه گدا شی
چجوری مال من میشی. چجوری؟
کنار من نشستی دوری از من
دلت رو دست کی دادی که سردی
یه روزایی به حدی سخت میشی
که شکل زن نمیشی شکل مردی

https://www.academytaraneh.com/78746کپی شد!
825
۱۰