***سکوتم حکم مشروطه***

در و دیوار این خونه
هنوز عطر تو رو داره
بایه روبانِ مشکی که
رو عکسات، روی دیواره

بهت فک می کنم ازبس
شبا خوابم یه کابوسه
همه اشکامو می بینن
ولی بغضم نا محسوسه

به قَدری سرده این خونه
تموم دنیا یخ بسته
تو که نیستی، ببینی من
چقد داغونم و خسته

دارم می میرم از گریه
یه کم فرصت بده باید
سکووتم، بشکنه آروم
بفهمی دردمو شاید

سکوتم حکمِ مشروطه
فقط خواستم بگم بابا
بزن این حکمُ اجرا کن
نتونستم بگم بابا

طناب دارُ اِنداختم
تمومش کن همین حالا
به دنیا دس تکون دادن
چقد خوبه از این بالا
***********
این یه بغضیه که یه ساله تموم دنیامو فلج کرده
خیلی سخت بود نوشتن درباره چیزی که هر روز عذابم میده. فقطخواستم یه جورایی سبک شم
#تقدیم می کنم به روان مقدس پدرم که سال# #گذشته توحادثه رانندگی بی گناه از دنیا رفت#
* * * * * * دلم برات تنگ شده پدر * * * * * *

https://www.academytaraneh.com/78471کپی شد!
1050
۳۷