از گل نشونه میگیره

امشب می خوام پنجره رو باز کنم
با نام تو ترانه آغاز کنم
یادته گفتی، وقتی میرم گریه نکن
اون چشمای قشنگت و بدرقه راهم نکن
یادته گفتی به من همش چشمم براهته
تو شبای مهتابی هلاک یک نگاهته
میدونم یه روز میایی اشک چشاتو می بینم
وقتی از راه برسی تو رو پریشون می بینم
از وقتی رفتی از پیشم دل بهونه می گیره
واسه پیدا کردنت از گل نشونه می گیره

https://www.academytaraneh.com/7784کپی شد!
679
۹