****عشق کاغذی****

دوسِتون دارم.

عشق کاغذی:

این همه نامه نوشتم ولی حتی تو ندادی یه جوابم
این همه غُصه میـخـوردم که تـو باشـی تـوی خوابم

بی کـسی حـدی داره ,خـدا ,چـرا این دلـو بـی کس میکنی
این همه خاطره دارم باخیالش ولی تو عشقمو نارس میکنی

توی کاغذ مینوشتم که چقدر حالمو بهتر میکنی
تـو جـوابی نـنـوشتی وبازم چشم منو تـر میکنی

یه شبم من نتونستم که بخوابم مثه آدم
خاطراتـت توی ذهـنم میـاوردعکستو یادم

باهمون عکسی که دارم توی ذهنم
با همون حاله خرابم توی خوابم
باهمون حسه غریبم چه غریبم
میگیرم دستتو بازم توی خوابم

آی صـدای پُره بغـضم ببر اون حستو بالا
آی چشای پُره اشکم تو ببار اشکتو یالا

من میخوام حالمو امروز ببینه
حـالـه بـیـمارمـو امـروز بـبیـنه

من میخوام عشقو غرورش یکی باشه
من مـیخوام اوجـو فـرودش یکی باشه

https://www.academytaraneh.com/77465کپی شد!
805
۷