فاصله

به نام خدا

نمیشم خسته از بودن کنارت

هم صحبتی باهات چه شیرینه

زمان میگذره تند تند وقتی

دلم پای حرف دلت میشینه

با تو آرامشی دارم که انگار

منو وابسته تر از قبل کرده

کنارت غصه هام از یاد میرن

انگار خوشی منو بغل کرده

نمیگیرم ازت فاصله هیچوقت

دوری ازت برام سخته عزیزم

تو عاشقم هستی و من هم

تموم دنیامو به پات میریزم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: