در گوشی

در گوشی

به کسی ربطی نداره
در گوشت چی میگم من
بگو دوستات بــِرن اونور
صحبتام خیلی مهمن
–=–=–=–=–=–
خیلی وقته که یه حرفی
تو دلم مونده نگفتم
ترسم این بود که با حرفام
یه روز از چشات بیافتم
–=–=–=–=–=–
اما اینبار دیگه میگم
آخه طاقتم تمومه
چشم تو مثل یه تصویر
هر جا باشم روبرمه
–=–=–=–=–=–
گل من عاشقتم من
از ته دل تو رو میخوام
یه جوابِ عاشقونه
عزیزم من از تو میخوام
–=–=–=–=–=–
بگو مثبته جوابت
تا بگم دیم رام دیرام رام
بگو تا که از حسودی
بسوزن تموم دوستام
–=–=–=–=–=–
بگو تا دورت بگردم
با یه رقص ناب کـُردی
تا ببینن همه مردم
تو چقدر دلم رو بردی
–=–=–=–=–=–

از این نویسنده بیشتر بخوانید: