نصیحت به آبجی کوچولو!

دنیای کوچیکت مثه پیله س
باید تو این دنیا رو بشناسی
با واقیعیت روبرو میشی
بسه دیگه انقد خیال بافی

دوست دارم هایی که بت میگن
بیشتر شبیه متن فیلم نامه س
من آخیر این فیلمو می دونم
تیتر حوادث های روزنامه س

عشقایی که از کوچه پیدا شه
شاید ته خطش کلک باشه
عاشق شدن های تو کم سالی
یک زندگی همراه شک باشه

دنیایی که می بینی اینطور نیس
فک می کنی مردا همه مردن
وقتی که مردا ابرو بردارن
مردای این دنیا همه مردن!

سعی کن رو پاهای خودت وایسی
دنبال تکیه گاه نباش دیگه
باور نکن هی کی میاد از راه
تو گوش تو دووست دارم میگه

شاید یه روزی مردی پیداشه
محکم مثه کوهی که میخواستی
تا اون موقعه باور نکن عشقو
تا وقتی که با دنیا رو راستی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: