یادگاری

ازت دلتنگی مونده یادگاری
یه احساسی میگه دوستم نداری
یه بغضی میگه دلتنگی عذابه
دلم شاید دیگه طاقت نیاره
حواسم پرته و بیراهه میرم
تموم کوچه ها بن بست و سرده
همش درگیر این حس عجیبم
دروغ گفته که رفته برمی گرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: