بازم حالم پریشونه

نمی دونم چرا امشب/بازم حالم پریشونه
سیاهه پیش چشم من/در ودیوار این خونه

دلم می خواد بخوابم تا/ببینم بلکه رویاتو
ولی افسوس که تاصْب/چشم من بیدارمیمونه

کجا باید برم؟ازکی بگیرم/من نشو نی تو
من از هر کی که میپرسم/نمی دونه نمی دونه

دلم خوش بودکه بادسات/یه عمری زندگیم گرمه
نفهمیدم که تو دسات /پر از فصل زمستونه

مث یه قصه ی کهنه/چه زود از یاد تو رفتم
خیال می کردم اسم من/همیشه با تو می مونه

همش فک میکنم شاید/یه روزی بر می گردی باز
دوباره پیش چشم من/چراغون می شه این خونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: