لحظه‌های من ِبی تو

لحظه‌های من ِبی تو، دلمو دیوونه کرده
لحظه‌های من ِبی تو،  مثل یلداهای سرده
لحظه‌های من ِبی تو، صبح تا شب رنگ غروبه
لحظه‌های من ِبی تو، انگاری بارون درده

لحظه‌های من ِبی تو، یه نفس سرد و سیاهه
شبای تاریک و تارش، خالی از روی تو ماهه
لحظه‌های من ِبی تو، دیگه آینده نداره
لحظه‌های من ِبی تو، شبیه آخر راهه

لحظه‌های من ِبی تو، پره از یاد ستاره ست
لحظه‌های من ِبی تو، ثانیه‌ش عمر دوباره ست
لحظه‌های من ِبی تو، قصه‌ی شهر سکوته
لحظه‌های من ِبی تو، همه ایما و اشاره ست

لحظه‌های من ِبی تو، صدای برگای زرده
لحظه‌های من ِبی تو، آخر عمر یه مرده
لحظه‌های من ِبی تو، میشکنه قلبمو آخر
لحظه‌های من ِبی تو، دلمو دیوونه کرده…!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: