سنت شکن

تو عادت کرده ای بازم
به این روزای تکراری
از این تقویم افسرده
نمیخوای دست برداری
بیا سنت شکن باشیم
حواست نیست درگیری
داری با سرعت بالا
مسیرت رو غلط میری
ته این جاده بن بست ِ
به این روزا امیدی نیست
کسی راهو نشون میده
ولی اون که تو دیدی نیست
به این روزا نشو دلخوش
که راهو بد نشون میدن
کسی اینجا نمیفهمه
شب و روزات جون میدن
تو عادت کرده ای بازم
به این روزای تکراری
از این تقویم دل مرده
نمیخوای دست برداری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7537کپی شد!
973
۱۲