پرستش

پرستیدم تورو امشب
یه پله قبل تنهایی
به آرامش رسیدم من
چقدر خوبه که اینجایی
تو روزایه غم و سختی
فقط محتاج دستاتم
در گوشم یه شب گفتی
همیشه یارو همراتم
به جز تو مگه کی مونده
که واسم سایه بون باشه
چقدر خوبه هوادارت
خدای مهربون باشه
تو تنهایی ولی هیچوقت
نزاشتی حس کنم تنهام
تو هرجایی که ترسیدم
تو میگفتی نترس اینجام
پرستیدم تورو امشب
هنوز عاشق تکرارم
چقدر خوبه که اینجایی
چقدر خوبه تورو دارم

منتظر نظرات شما دوستان هستم یا حق

https://www.academytaraneh.com/74906کپی شد!
673
۲۲