قلب شیر

از کلاغایی که چل کلاغ بشن میترسم
از همه از خودتو تا خوده من میترسم
از قرارای کسی بو نبره میترسم
از سیگاری که میگن بی خطره میترسم
من میخوام بودنمون کنار هم جدی شه
خب!میترسم حرفمون سر زبونا باشه
به خدا از سایه بودن پیش تو غمگینم
دیگه حتی نمیده قولای تو تسکینم
من دلم با تویه اما با خودم درگیرم
من اگه بشکنم این بارم دیگه میمیرم

ببینم پشت کی پنهون میشم
که میترسی مارو با هم ببینن
منو وادار به سکوتم میکنی
نگو میترسی منو کم ببینن
اگه خواستنم برات جدیه
مال من باش و بگو بادا باد
نگو از ایندمون میترسی
عشق همیشه قلب شیرو میخواد

به خودم میگم که عشق یه قلب شیرو میخواد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74805کپی شد!
1809
۳۶