جنون…..

تا کی نیمه شب گوشه ی بالشو
به دندون بگیرم برای جنون
کسی نشنوه بغضو این هق هقو
ولی گریه پیداس از احساس هر جفتمون

تا کی عقده هامو برات بشمارم
یه روزی میشه نوبت گریه هام
من آروم نمیشم اگه این جنون
تو جونت نیوفته واسه انتقام

تو حس غریبی که از باورم
تونستی نبودت رو هاشا کنی
تو تنها کسی بودی که تا الان
موفق شدی گریه هامو تماشا کنی

داری رد میشی بی تفاوت ازم
خیالی ندارم اگه گم بشم
برات عادی مثل همه آدما
غریبه مثل کل مردم بشم

تو تنها یه گوشه از این عقده ای
من از کل دنیا دلم خون شد
از اون وقتی که دل شکستن درست
برای همه مثل آب خوردن آسون شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: