حراجی دل (rap)

بدو بدو بیا دلم حراجی شـــــــــــــد
توی بازارِ شلوغِ بی کســــــــــــــــا
میدمش به هر که با یه پوک سیگــــار
ارزونه بخر یه دل با دودِسیـــــــــــا

خسته شده از جفا و از زنـــــــــــدگی
مدّتی نشسته توی زندونِ ســــــــــرد
چراغِ دل خوابه توی تاریکیــــــــــــا
همدم حرفِ نامهربونی شـــده و درد

مونده بی صدا توی باغِ سبــــــــــز روز
دلم توی سایه صدای آهی شنـــــــــــید
کم کم از سبک خوشی ها در گذشـــت
درد و رنج این دلُ همه کس ندیــــــــد

آهنگِ رفتن با چشمم می رقصونم
با ابروی کشیده و مژه ی بلنـــــد
دیدن دریا رو با ساحل غـــــــــم
شسته شده دردم با بختم نخنـــد

هوات مهتابی و پیش من که شـــــــب
شرجی و گرما هم نفس ها رو بســــت
جاتُ نمی گیره حتی ایــــــــــن و اون
دلم کمر خم کرد و بر دردش نشسـت

برو در و دیوارِ شهرم خرابـــــــــــه
با دودِ سیگارت نخر دل مجانـــــــی
پسش بده برو خوشی ها روسرکــــن
غم و غصه رو تو کلبه کن زندانــــی

بدو بیا آتش به قلبم زدی تــــــــو
هدیه دادم این دل به تو میـــــــدونی
هواست باشه دیـــوارِ دل گــــرمِ گرم
با حالِ مستت در شوق دل گریونـــی

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۴/۰۷/۱۳۹۱
اثر به سبک رپ سروده شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7464کپی شد!
467
۴