بازیگر

بازیگر قلب منو دزدیدی
پشت صحنه به دلم خندیدی

نقش اول دلم حالا توئی
بهترین رل توی این سالا توئی

تمومه دیالوگاتو از بری
چه قشنگ دروغی دل رو می بری

بازیگر سکانس اول دله
فکر کنم این صحنه خیلی مشکله

ولی تو نقشتو بدجور بلدی
توی فیلم خیلی خوبی اما بدی

بدی که دروغکی عاشقمی
بدی و رو قلب من کوه غمی

بازیگر کاشکی تو مال من بودی
نقش اول خیال من بودی

بازیگر کاشکی که مال تو بودم
نقش اول خیال تو بودم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: