بهشت من …

همیشه بوی عشقت توی قلبم
دلم رو از هوات پُر میکنه یار
نذار که من دلم توی نبودت
بشه از غم دوری تو انبار
توی این سردی دستا و قلبا
دلایی که همه خالی از عشقه
بدون که داشتن دستای گرمت
برای من درست عین بهشته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: