سکوتو بشکن

بیا سکوتو بشکن بذار دلت بخونه

دارم دیوونه میشم من از سکوت خونه

بیا سکوتو بشکن به خاطر دل من

بیا یه چیزی بگو بیا یه حرفی بزن

سکوت تلخ خونه نشونه ی رضا نیست
بیا و مرهمی باش برای چشمای خیس
بیا و دل بسوزون برای قلب خستم
بیا سکوتو بشکن سکوتمو شکستم

بیا سکوتو بشکن تنهایی خیلی سخته

یه عمریه که رفتی حرمت خونه رفته

یه عمریه صدای خونه همش سکوته

بشکن سکوتو بشکن بغضی که تو گلوته

سکوت تلخ خونه نشونه ی رضا نیست
بیا و مرهمی باش برای چشمای خیس
بیا و دل بسوزون برای قلب خستم
بیا سکوتو بشکن سکوتمو شکستم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: