قسم

تو دنیامو عوض کردی
با اسمت زندگی کردم
به حرفای توگوش دادم
کنارت بندگی کردم

همه دنیام عوض میشه
با لبخندی که هرلحظه
تموم زندگیم میشه
به این دلتنگی می ارزه

کنارت تا نفس دارم
دور عشق تو میگردم
درای رو به فردارو
واسه یک بار نمیبندم

به نبضی که تو رگهامه
قسم دادم نری بی من
هنوزم میشه برگرد از
مسیر عاشقی بی من

یه وقتایی دلم میگه
نباشی حال من خوب نیس
کنارم باشی آرومم
توقلبم باتو آشوب نیس

توباشی من عوض میشم
به احساسم قسم میدم
نباشی زندگیم سخته
خوشی روباتو فهمیدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: