فقط همین

پاتو بردار زیر پات قلب منه
که داره له میشه و جون میکنه

برق چشمای تو یادم که میاد

لحظه لحظه داره تندتر میزنه

چشماتو باز کن و چشمامو ببین

مثه خورشید لب پنجرَم بشین

میدونم خیلی کمه برای تو

اما من عاشقتم فقط همین………….

از این نویسنده بیشتر بخوانید: