سهم من

تموم سهم من از تو

تو حجم دود و خاکستر

یه قاب از جنس آیینه

یه عکس گیج و ناباور

فقط آغوش این آتیش

برای هر دومون گرمه

نگاهت شعله ور اما

هنوزم سرد و بی شرمه

تو گر میگیره لبخندت

من اینجا خیس بارونم

داری میسوزی اما من

تو حبس شعله میمونم

تب تند نفس هاتم

هنوز عطر منو داره

ولی پاهای تو بازم

جنون رفتنو داره

بمون تا آخر بازی

میخوام این بار من باشم

میخوام این بار آغاز

یه جنگ تن به تن باشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7240کپی شد!
983
۲۲