رقاص واژه ها

وقتی ازین خونه بری تنهام
وقتی که اسمت از لبم دوره
تنها به یک آهنگ دل بستم
اونی که با هر لحظه غم جوره
وقتی ازین خونه بری شاید
با تو منم از خونه بیرون شم
این خونه زندونه واسم برگرد
بی شک من امشب بی تو داغون شم
غم از وجود من سرازیره
این ساعت شب تو خیابونی
زن های هرزه طعمه میخوانو
تا صبح…نگو تو کوچه میمونی
ناراحتی…برگرد حل میشه
مَردم منو تنها نذار اینجا
نه تو برو نه این که من میرم
برگرد حل میشه همش فردا
وقتی که برگردی پر از شعرم
رقاص این گل واژه ها اینجاس
اینبار یک آهنگ موزونم
وقتی که برگردی دلم غوغاس

https://www.academytaraneh.com/71713کپی شد!
1191
۴۱