مرگه ترانه

مرگه این ترانه نزدیک وقتی که غم غمه نونه
واژه رو نکش تو شاعرهی واسه اجاره خونه
خیلی چیزا هست که میشه ازشون ترانه ها ساخت
چشمو گوشتو نبندی میشه جاودانه ها ساخت
دفتر ترانه هاتو پاره کن از نو شروع کن
واسه متن یه ترانه به دل مردم رجوع کن
خودتوبه واژه نفروش واژه روبساز تو شاعر
نگذر از کناره واژه بی خیال مث یه عابر
این همه حرف واسه گفتن چرا روزه سکوتی
از خودت بگوچراتو این روزا روبه سقوطی
پشته این سکوت سردوپشت این حصاره تردید
خیلی واژه ها اسیرن عمرییه توحبس تبعید
ننویس واسه مجوز واسه ی سابقه ی کار
اینجوری دووم نداری تو دلای مردم انگار
با توام آهای تو شاعر این دفعه خوده خودت باش
بگذر از حصاره سانسورهم کلامه مردمت باش
بشکن این سکوت بشکن بنویس هرچی دلت خواست
بگو از دردای مردم حالا دیگه دوره ی ماست
تو میتونی باکلامت طرحی از فردا بسازی
اگه در مقابله پول خودت ساده نبازی
حرمت قلم رو نشکن قیمتش خیلی گرونه
قیمتش صدها برابر بیشتر از یه لقمه نونه
با توام آهای تو شاعر این دفعه خوده خودت باش
بگذر از حصاره سانسورهم کلامه مردمت باش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7132کپی شد!
960
۱۶