درد دل

دل داره آتیش می گیره/ دیگه بی حوصله مونده
بین مرگ و زنده موندن / یه قدم فاصله مونده

حوصله دیگه تموم شد/ به خدا طاقت ندارم
نمی تونم بی وجودت /لحظه ای دووم بیارم

تو منو کشتی میدونی؟/ گوش بده به درد دلهام
به خدا دارم میمیرم /داره بند میاد نفسهام

تو برو خدا به همرات/ نمیگم بیای سراغم
من دیگه دارم میمیرم/ مثل برگ خشک باغم

یادته وقتی می گفتی/ تو رو می خوام تا همیشه
اگه صد سال هم نبینیم/ نظرت عوض نمیشه

یادته اون شب تو ایوون/ دست روی موهام کشیدی
گفتی تنهات نمی ذارم/ اشکامو رو گونه چیدی

یادته وقتی می گفتم / طاقت دوری ندارو
نمی تونم بی وجودت/ لحظه ای دووم بیارم

داشتی اشکامو می چیدی / گفتی تنهات نمی ذارم
مگه میشه بی حضورت/ لحظه ای دووم بیارم

ولی با اینهمه رفتی/ تو منو تنها گذاشتی
مثل یک قاب شکسته/ روی دیوار جا گذاشتی

تو برو سفر سلامت/ منم اینجا یه غریبم
که خیال تو و عشقت / میده هر لحظه فریبم

نمنمک بارون میباره/خوب دیگه خدا نگهدار
داره بند میاد نفسهام/نیومد لحظه دیدار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/71304کپی شد!
809
۱۴