معجزه

وقتی میگم دوستت دارم / وقتی که دیوونه شدم
از ته دل میگم واست / بدونی عاشقت شدم
میخوام که بنویسم واست / یه نامه از جنس بلور
بخونی باورش کنی / پارش نکن بیفته دور
واست نوشتم از دلم / از جاده های بی عبور
پاتو بزار تو این مسیر / بگذر تو از ترس و غرور
بودن تو یه معجزه است / تو این زمین پرگناه
تو بهترین معجزه ای / اومدی از سمت خدا
برای من که تا ابد / پوچم برای هرکسی
خدا میدونه عشق من / مقدسی مقدسی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7050کپی شد!
1130
۲۱