میخوام برگردم

تو نیستی و من این روزا،دارم به سختی حس میشم
خودت می دونی من بی تو دچار استرس می شم
یه دنیا معذرت می خوام،میدونم با تو بد کردم
خودم رفتم ولی حالا خودم می خوام که برگردم
ببخش اگر که فکر کردم باهام یه مدتی سردی
چقد خوبه تو این حالت خودت رو کنترل کردی
بدون تو به هر چیزی به حد مرگ بدبینم
من از این دوری ممتد دارم آسیب می بینم
من از حواس تو پرتم یه جایی دور از این دنیا
ولی با فکر تو زندم یه جایی تو همین دنیا
اگه من از تو دور باشم به هم می ریزه افکارم
ببین من بیشتر از هر چیز به آرامش نیاز دارم

من از حواس تو پرتم یه جایی دور از این دنیا!

دوستان ازتون می خوام این ترانه رو با دقت بخونین و تمام اشکالاتش رو بهم بگین.میدونم پر از اشکاله.ممنونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: