متاسفم ( همراه لینک صوتی )

خواننده : وحدت رحیمی
متاسفم اگه نشد واسَت مثه شونه بشم

متاسفم اگه نشد آقای اون خونه بشم

غرق در گناهم و ؛ چه ساده بیصدا شدم

متاسفم نشد بگم ،چی شد ازت جدا شُدَم

—————————————-

من از تو خیلی دور مُ؛ هیچ وقت نمی فهمی کُجام

منو فراموش بکنُ ، هیچ وقت نمی تونم  بیام

اینو بدون رفتن من بخاطر زمونه بود

چطوبگم این دل من لایق اون خونه نبود

قید منو بزن دیگه فک کن یه خواب بد دیدی

متاسفم رفتن مو ؛ می فهمَمِتْ چی کشیدی

———————————–

عکسامو بردار پاره کن ،بغض گلوتو بشکن

خیال کن هم پیش توام ،محکم تو گوش من بزن

متاسفم باید برم قسمت نبود باهم باشیم

فک کن ازم بدت میاد باید ازهم جدا بشیم

————————————-

متاسفم اگه نشد واسَت مثه شونه بشم

متاسفم اگه نشد آقای اون خونه بشم

غرق در گناهم و ؛ چه ساده بیصدا شدم

متاسفم نشد بگم ،چی شد ازت جدا شدم

 

دانلود کنید

https://www.academytaraneh.com/6984کپی شد!
1343
۱۷