ای خدای مهربون

عمریه که  عهدی  بستم

هر دفعه   اونو  شکستم

دستمو   بازم    گرفتی

آخه من مگه کی هستم؟

 

 

این همه نامتو  خوندم

اما باز با تو  نموندم

گم شدم توی, سیاهی

تار, عشقتو سوزوندم

 

 

تو با  این  همه  کرامت

منو این  همه  جسارت

چه جوری بازم نمیخوای

بمونم  با  این   حقارت

 

 

من که  ارزشی  ندارم

که بخوام به پات ببارم

فرصتی   بده   دوباره

سر روی, خاکت بذارم

 

 

نکنه  یه   وقتی   کم شی

من روفرش؛توروی,عرشی

ای    خدای,     مهربونم

آرزو    دارم     ببخشی

 

 

بخشش ازتست؛چون کریمی

همدم   و    یار,   قدیمی

منتظر    میشم      خدایا

که بازم    بشیم   صمیمی

https://www.academytaraneh.com/6953کپی شد!
1108
۲۴