لبخند بزن حتی به زور

۲۰ شهریور سالروز تولد مادر و خواهرم بود…. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه س! پس با چند روز تاخیر: خواهر مهربانم؛ مادر عزیزتر از جانم؛ ***تولدتون مبارک***

تو اوج بهت و دغدغه
لبخند بزن حتی به زور
نزدیک تر حس کن منو
هستی اگه یک جای دور

زیبا تصور کن شبو
حتی اگه خورشید نیست
شب با سکوت مبهمش
جایی واسه تردید نیست

نامردمی هارو بذار
پای هیاهو؛ حادثه
خوبی کن و خوبی ببین
خوبی خوشی رو باعثه

لبخند بزن حتی به زور
خالی شو از دل مردگی
دنیا دو روزه خوب من
اینه مرام زندگی

https://www.academytaraneh.com/6901کپی شد!
1197
۶