هرجا میرم

هرجا میرم عطر تورو
دوباره باز حس میکنم
هرجا میرم اسم تو رو
رو دیوارا حک میکنم
شدم اسم رو ساحلی
که دریا زود پاک میکنه
یکی میاد تو زندگیت
حسِ تورو کم میکنه
دردمو من به کی بگم
عاشق شدم عاشق شدم
کسی نیست که حتی یه کم
درد دلی با(ها)ش بکنم
دنیا خوب بود اما یه کم
به کام ما نمیومد
خیلی دوسش داشتم اما
به من همش بدی میکرد
……………………………
متظر انتقادات شما هستم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: