تنهایی

من از این تنهایی دلگیرم / از این نامهربونی ها
دلم یک همزبون میخواد / که بنشینه پای حرفام
مگر از دنیای تاریک / کسی حرفم رو نشنیده
چرا تو این پریشونی / کسی من رو نفهمیده
…نه تو اوجم تو اون بالا / نه رو خاکم نه رو ابرا
هراسونم پریشونم / گریزونم از این حرفا
برای حال امروزم / دارم یک آرزوهایی
برم گم شم از این امروز / برم محو شم تو تنهایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6877کپی شد!
829
۱۲