بیا برگرد …

شبای سرد پاییزی

مثه دستای تو سرده

هوای زندگی مونم

تو نیستی ساده یخ کرده

 

شروع عشق من با تو

مثه آغوش تیرما(ه) بود

چقد باهم عرق کردیم

چقد تو قلب تو جا بود

 

چی شد برفی شدی با من

تامن تو عشقت تب کردم

ببوسم گرم لبهات شم

ببوسم کم شه این دردم

 

نمی فهمم چرا اون روز

گذاشتم تک و تنهاشی

بیا برگرد ؛ پشیمونم

چی می شد عاشقم باشی

 

داره میگذره عمر من

کسی جا تو نمی گیره

هنوزم یاد من هستی ؟!

دلم بی تو چه دلگیره!

 

غروبم پای هر روزم

تونیستی تا طلوع باشم

گُم تنهاییام هستم

بیا برگرد ؛ تا پیداشَم

 

https://www.academytaraneh.com/6844کپی شد!
1420
۲۴