یه مردادی …

تقدیم به قاجاری ترین بانوی مردادی همسرم !!!


جهانم پر از دلهره س ، مبهمه

همه ش قرص و سیگار و شعر و دروغ !

همه ش سایه هایی پر از دشمنی

خود خستگی ، تو نگاه فروغ …

جهانم پر از واژه ها ، جمله ها

پر از اغتشاشه پر از انقلاب

پر از شصت و هشتی ترین بهمنه

چراهای ممتد ولی بی جواب !!!

فقط رپ ، فقط مستند ، اعتراض

جهانم پر از من شده ، من فقط

رهایی از این دلهره … ممکنه

یه مردادی از جنس من ، زن فقط !

یه زن که جهانم رو آروم کنه

تو آغوشم عاشق ، کنارم قوی

به شب های من رنگ سرخی بده

شبیه ترانه ، غزل ، منزوی

به رگ های من ریشه پیدا کنه

به این مرد غمگین تکراری و …

یه زن که به دریای من دل بده

یه تبریزی ، سرده ، قاجاری و …

یه کم خوبه حال جهانم … ببین

یه زن توی دنیای من اومده

یه زن شال خاکستری رو سرش

گمونم به دریای من دل زده

نیازم به حسش رو حس می کنم

تو این لحظه ها غرق آرامشم

یه مردادی از جنس من … ممکنه

دارم زندگی رو نفس می کشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6805کپی شد!
2340
۱۷