نفهمیدیم

قرار بود تا آخر راه باهم بمونیم
قرار بود بین ما چیزی نباشه
چرای روزای خوبمون تموم شد
کی خواست زندگیمون از هم بپاشه
چی شد دنیای ما رنگ سیاه شد
چی شد که منو تو از هم بریدیم
مسیر عشقمون از هم جدا شد
چقد زود آخر جاده رسیدیم
نفهمیدیم چرا احساسمون مرد
تموم آرزوهامون زمین خورد
بدون هر کاری کردم تو نموندی
بدون دنیای من از تو جدا شد
—————————————-
باصدای :محمدرضا مزیدی
آهنگ و تنظیم:بابک آباد
ترانه سرا:محمدرضا مزیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67670کپی شد!
788
۶