خداحافظ

از آغاز قصه دلم غصه داشت که پایان قصه دلم چی بشه/ که یک روز اگه تو نباشی تب و جنونت منو تا کجا می کشه
میخوای باخیال نبودت منو تو تنهایی تنها و بی کس کنی / از این قصه جایی نمی رم مگه خودت مقصدم رو مشخص کنی
منه بی تویعنی شکست و سکوت-منه بی تویعنی پایانِمن/ یه دردی گرفتم ازاین عشقه تلخ-فقط پنجه ی مرگه درمانِ من
.
.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67651کپی شد!
851
۸