منو ببخش

بسم الله الرحمن الرحیم

منو ببخش عزیزم اگه نگامو ازت برداشتم
اگه تو مهرو محبت خیلی واسط کم گذاشتم
ببخش منو اگه صدام یه وقت هایی بالا رف
زمانی که دلت تنگ میشد نمی زدم باهات حرف

منو ببخش عزیزم یه وقتهایی با بی مهری دلتو شکوندم
یا وقت هایی که بهم احتیاج داشتی خونه نبودم
منو ببخش اگه خوشی هامو با کس دیگه تقسیم می کردم
واسه جلب توجهم هرکاری میکردی اما نگاهت نمی کردم

ببخش اگه فقط دردسرام وا سه تو بود و خوشی هام وا سه این و اون
اگه جای دیگه سرگرم بودم و خودت تنهایی میرفتی بیرون
منو ببخش وقت هایی که پیشت بودم فکرم جای دیگه بود
اگه شنیدن حسرت یه جمله عاشقانه ازم به دلت موند

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67171کپی شد!
1259
۵