تسخیر

تسخیر
عزیزم بهت نگفتم که نیــــا
واسه دل ربودنم تو اومـــدی
غم وشادیهات شدن راز ونیاز
توی محرابِ دلم چـادر زدی
***
نمیگم مهمونی با منّت ودرد
صاحبِ خونه شدی از راهِ دور
قلبّ من بازِ برای دلنـــواز
ولی می لرزه تنم صیّاد و تور
***
خستگی از چشمِ بازِ تو دیدم
چه کنم حرفمُ باور نــــداری
گفتمت غریبی سخته واسه تو
تک و تنهایی و یاور نـداری
***
جمع کردی خاطراتِ خوب وبد
توی دریای پر از مار ونهنـگ
تو خودت می سازی با نیش و دمار
من نمی تونم نگو با من بجـنگ
***
آینه غمگینه هنگامِ غــــروب
گلِ آفتابی شدی به سایه هــام
واسه دل شکستنم چه بــا وفا
هدفت تسخیرِ اشکِ دیده هام
***
جاسم ثعلبی (حسّانی ) ۰۱/۰۴/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/67036کپی شد!
531
۵