حسرت!!

داره خاطراتم قدم میزنه
تورو تووی جشنایِ چن سالگیش
توویِ آخرین عکس با همدیگه
توو روزای خرداد چن سالِ پیش

تو رو تا خودِ تو قدم میزنه
توو روزایِ خوشبختِ ابریشمی
تو از یادِ عکسا نرفتی هنوووز
تو چن ساله تنها توو عکس پیشمی

هنوزم خودِ عکسا عاشقترن
کنارِ همیم و میخندیم به سیب
هنوز عاشقِ خنده هایِ تواام
هنوز حسِّ چشمات ،عجیبه عجیب

هنوز عطرِ تو روو تنِ لحظه هاس
چه عریونه دنیا نباشی یه روز
تو هم ماهِ من هر شب از آسمون
به چشمایِ نمناکِ من چش بدوز

داره خاطراتم قدم میزنه
تو رو تا خودِ من، که سهمم شدی
تا خواستم که آرامشو حس کنم
تو از سهمِ خوشبختیام کم شدی

تووی خاطراتِ خودم حبس شدم
می ترسم ازین خونه دوری کنم
تووی خونه ای که پر از خاطرس
چه جووری میتونم صبوری کنم

همین چارتا دیوار و تنها یه عکس
تمومه شب و روز و دنیام شده
نفس میکشم بی تو تنهایی رو
بدون تو حتّی نفس ،بیخوده

هنوز عطرِ تو روو تنِ لحظه هاس
چه عریونه دنیا نباشی یه روز
تو هم ماهِ من هر شب از آسمون
به چشمایِ نمناکِ من چش بدوز

بعدا نوشت :این ترانه رو تقدیم میکنم به مردی از جنس همین روزها و الهه ی عزیز

https://www.academytaraneh.com/66858کپی شد!
1094
۲۲