کلافه

فیلم تماشا بکنم
یا شعرای نو بخونم
یا که باید سفر برم
مدتی آزاد بمونم

نرده ها رو رنگ بزنم
یا بکشم یه نقاشی
سرم توی کتاب باشه
تا که توو فکرم نباشی

هر جور که امتحان کنم
فکرت نمی ره از سرم
رفتن تو از پیش من
هنوز نمی شه باورم

باغچه ها رو هرس کنم
گلدونا رو آب بپاشم
سری به دوستام بزنم
مدتی تنها نباشم

ویالنو دس بگیرم
واسه دلم ساز بزنم
قدم زنون توو جاده ها
بزیر آواز بزنم

هر جور که امتحان کنم
فکرت نمی ره از سرم
رفتن تو از پیش من
هنوز نمی شه باورم

حامد کاوه ئیان

خرداد ۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66318کپی شد!
1136
۴۲