عشق تو

ترانه: عشق تو
۱۸ خرداد ۱۳۹۲

تو سحر عشق تو هنوز / یه عمره که گرفتارم
تو اوج تنهایی و غم / باز هم بهت نظر دارم
نمیدونم چرا بازم / تو رو تو قلبم جا میدم
چرا بعد اینهمه سال/ تن به گذشته ها میدم

***
تو شهر داغ مکاره / عشق و هوس قاطی شده
نگو که جنس عشق تو / مثل اسباب بازی شده
نگو که دیوونه شدی / مست یه میخونه شدی
من مست عشق پاکتم/ واسم یه پیمونه شدی
با پیمونه ی عشق تو / خالیم از هرچی هوس
سیرابم کن، از عشق پاک/ رهایم کن ازین قفس

***
یه بار دیگه میخوام که باز/ تو آغوشت رها بشم
پاک بشم از قهر و کینه / شکل فرشته ها بشم
دستاتو هدیه کن به من / بیا از نو شروع کنیم
از پشت کوه تنهایی / مثل خورشید طلوع کنیم

https://www.academytaraneh.com/66101کپی شد!
796
۵