نبودن تو

حس نبودنت غم در دلم نهاد/ بی تو غصه دار با تو شاد

با دیدن توسرزنده میشوم/ از دوری تو صدها فریاد

 

این دلتنگی تو ویران میکندم آتش بر این میخانه میزنی

از گریه های تو دیوانه میشوم سنگ بر سر دیوانه میزنی

 

هردم به یادتو آشفته میشوم /چون گل کنارتو بشکفته میشوم

با بی تو بودنت گو من چه ها کنم / من در کلام تو ناگفته میشوم

 

این دلتنگی تو ویران میکندم آتش بر این میخانه میزنی

از گریه های تو دیوانه میشوم سنگ بر سر دیوانه میزنی

 

با برگشتن تو این خانه هم پرنور میشود

این عاشقانه هم پرشور میشود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/6593کپی شد!
875
۶