بی تو اینجا ترانه گفتنم سخته

بی تو اینجا ترانه گفتنم سخته
تو که برگردی این ترانه خوشبخته

نباشی تو، آخه کی حرفامو می فهمه
هنوزم، دل با تصویر تو سرگرمه

دلو کندی از این خونه که گرماشو تو می دادی
نبودم تا ببینم چه جوری به این روز افتادی

تو خوب من! که می دونم تو رو هرگز نفهمیدن
پشیمونن ولی انگار تا که چشماتو تر، دیدن

واسه ابهام چشم تو یه بار دیگه می میرم
کنار طرح گنگ تو خیال تازه می گیرم

دارم پر میشم از غصه.. کسی اما نمی دونه
بیا برگرد پشیمونن همه اینجا تو این خونه

https://www.academytaraneh.com/6539کپی شد!
876
۲۲