جن و پری

می مونم رو خطِ تندِ التهــــاب
توی ناله هام همش دل می کنی
با توام یه لحظه از خودت بپرس
شده یه بار دلمُ نمی شکنــــی
***
ای ستاره تو سحر نورت نبـود
کوچ کردی ناگهانی از دیــــار
تو خودت پیمودی این راهِ دراز
اشکِ بارونت تو صحرایم نبـار
***
کوچه ات تاریکه هر مشب می بینم
اشکِ فانوست چرا رنگی نداشت
تو فضای شادیها پایت نبــــــود
گل عشقم رو زبونه هاش نکاشت
***
من و دیونه نکن با خندهــات
دلُ لرزوندی شدی جن و پری
ازت نیکی رو ندیدم ای غریب
تو چرا واسه دلم دردِ ســری
***
منو جشن زندگیت دعوت نکن
خودتُ خسته نکن من نمیام
دلمُ بیخود شکستی در حضور
نمیخوام تو رو ببینم نمیخوام
***
یادته دستمُ گرفتی توی بـــاغ
دلم مجنونت شده یادت میــاد
عیبه والله قلبِ تو بی راهه رفت
زندگی با عشقِ نازم نمی خواد
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۸/۰۳/۱۳۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/65216کپی شد!
596
۷